Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Năm Căn

Tên Doanh Nghiệp : Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Năm Căn
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001243256
3. Ngày cấp : 18-05-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-010-490-000
5. Địa chỉ trụ sở : Khóm Hàng Vịnh, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 07803 730792
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Apec

Tên Doanh Nghiệp : Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Apec
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0900993181
3. Ngày cấp : 09-06-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-024-490-501
5. Địa chỉ trụ sở : Trai Túc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 03216259040
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Giáo dục nghề nghiệp

Công Ty TNHH Unihwasin Vina

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Unihwasin Vina
1. Tên giao dịch : UNIHWASIN VINA
2. Mã số Thuế : 1301012466
3. Ngày cấp : 13-07-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-074
5. Địa chỉ trụ sở : Khu BII, KCN Giao Long Giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++

Công Ty TNHH Uni Eunsun Vina

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Uni Eunsun Vina
1. Tên giao dịch : UNI EUNSUN VINA
2. Mã số Thuế : 1301012459
3. Ngày cấp : 13-07-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-075
5. Địa chỉ trụ sở : Khu BII, KCN Giao Long Giai đoạn II, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++

CôNG TY TNHH OHTSUKA SANGYO MATERIAL VIệT NAM

Tên Doanh Nghiệp : CôNG TY TNHH OHTSUKA SANGYO MATERIAL VIệT NAM
1. Tên giao dịch : OMV
2. Mã số Thuế : 0700776158
3. Ngày cấp : 06-07-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-075
5. Địa chỉ trụ sở : Khu công nghiệp Đồng Văn III, Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);

Công Ty TNHH Wisdom International Technology Việt Nam

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Wisdom International Technology Việt Nam
1. Tên giao dịch : WISDOM INTERNATIONAL TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED
2. Mã số Thuế : 2300935230
3. Ngày cấp : 06-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-083
5. Địa chỉ trụ sở : Số 01, Đường TS1, KCN Tiên Sơn (Thuê NX của Cty CP Ngân Sơn), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 0912620746
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Plachem Vina

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Plachem Vina
1. Tên giao dịch : PLACHEM VINA COMPANY CO.,LTD
2. Mã số Thuế : 2300936026
3. Ngày cấp : 13-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-083
5. Địa chỉ trụ sở : Khu CN Quế Võ (thuê NX Công ty CP Mỹ Á) , Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 01687226059
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Sản xuất hoá chất cơ bản

Công Ty TNHH Ym Việt Nam

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Ym Việt Nam
1. Tên giao dịch : YM VN CO., LTD
2. Mã số Thuế : 2300938471
3. Ngày cấp : 17-05-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-086
5. Địa chỉ trụ sở : Cụm Công nghiệp Võ Cường, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 01073167595
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công Ty TNHH Termo Việt Nam

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Termo Việt Nam
1. Tên giao dịch : TERMO VIETNAM CO., LTD
2. Mã số Thuế : 2300939404
3. Ngày cấp : 26-05-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-086
5. Địa chỉ trụ sở : Lô H2-2-4 khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 0912288889
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Sản xuất sản phẩm từ plastic
– In ấn

Công Ty TNHH Tape & Film Solutions Vina

Tên Doanh Nghiệp : Công Ty TNHH Tape & Film Solutions Vina
1. Tên giao dịch : T&F VINA CO.,LTD
2. Mã số Thuế : 2300937301
3. Ngày cấp : 05-05-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-086
5. Địa chỉ trụ sở : KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn (TX: Công ty CP M.S.C), Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 01257493653
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Sản xuất sản phẩm từ plastic