DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ THẢO NGUYÊN

Tên Doanh Nghiệp :DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ THẢO NGUYÊN
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế :1402082798
3. Địa chỉ trụ sở :Số 387A/3 -ấp Định Thành -Xã Định Hòa -Huyện Lai Vung -Tỉnh Đồng Tháp –Việt Nam
4. Ngày cấp :27/11/2017
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook

DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ GIÚP THÀNH CÔNG

Tên Doanh Nghiệp :DOANH NGHIỆP TN KHAI THÁC CHỢ GIÚP THÀNH CÔNG
1. Tên doanh nghiệp viết tắt: :
2. Mã số Thuế :1402082438
3. Địa chỉ trụ sở :Số 38/3 -ấp Định Thành -Xã Định Hòa -Huyện Lai Vung -Tỉnh Đồng Tháp –Việt Nam
4. Ngày cấp :23/11/2017
5. Email hoặc website công ty:
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Trần Văn Thành
8. Ngành nghề kinh doanh :
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Ngành nghề chính)

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
Địa Chỉ đăng ký kinh doanh:
21 Đường Số 8, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Điện Thoại: (084) (028) 62 800 0990909 800 099 (Viber – Zalo)
Website: www.dichvucongty.comwww.vnic.co
Email: info@dichvucongty.cominfo@vnic.co
Chat FaceBook