Tên Doanh Nghiệp : Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Giai Giai
1. Tên giao dịch : VPĐD CTY TNHH XD Việt GIAI GIAI
2. Mã số Thuế : 0311978874-001
3. Ngày cấp : 21/11/2016
4. Email doanh nghiệp:
5. Địa chỉ trụ sở :

Số 37 -Nguyễn Quý Cảnh -Phường An Phú -Quận 2 -Thành Phố Hồ Chí Minh -Việt nam


6. Điện thoại/Fax : 0862618585
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Thu khác

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co