Tên Doanh Nghiệp : Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Và Tiếp Vận Việt Nam
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 0313164990-001
3. Ngày cấp : 21/11/2016
4. Email doanh nghiệp:
5. Địa chỉ trụ sở :

546 Hà Huy Giáp -phường Thạnh Lộc -Quận 12 -Thành Phố Hồ Chí Minh -Việt nam


6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :

– Giá trị gia tăng

– Thu nhập doanh nghiệp

– Thu nhập cá nhân

– Môn bài

– Phí, lệ phí

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY – THAY ĐỔI GIẤY PHÉP TRONG TOÀN QUỐC
———o0o——
Điện Thoại: (08)62 800 099  –  0909 800 099
Website: www.dichvucongty.com –  www.vnic.co
Email: info@dichvucongty.com
  –  info@vnic.co